Hoạt động tạo hình lớp Lá 1 “Dạy bé vẽ đàn cá”

Ngày 04/11/2020 lớp lá 1 được tổ trưởng tổ chuyên môn và các cô trong trường về dự giờ hoạt động tạo hình  “Bé vẽ đàn cá”. Qua hoạt động này trẻ bết phối hợp các nét cong, nét xiên để vẽ được tranh đàn cá có từ 3-4 con trở lên. Trẻ được rèn kỹ năng vẽ, tô màu và sắp xếp bố cục hợp lý, phát triễn óc thẩm mỹ cho trẻ. Sau đây là một số hình ảnh của tiết học:

Cô giáo cho trẻ quan sát tranh mẫu

Cô giáo cho trẻ quan sát tranh mẫu

Các bé ngồi vào bàn để thực hiện vẽ tranh theo sự sáng tạo của mình

Các bé ngồi vào bàn để thực hiện vẽ tranh theo sự sáng tạo của mình

Trong khi vẽ cô nhắc các bé ngồi đúng tư thế

Trong khi vẽ cô nhắc các bé ngồi đúng tư thế

Cô giáo quan sát và giúp đỡ những trẻ còn yếu

Cô giáo quan sát và giúp đỡ những trẻ còn yếu

Sản phẩm của các con

Sản phẩm của các con

Cho trẻ nói lên ý tưởng của mình thông quả sản phẩm của mình và bạn

Cho trẻ nói lên ý tưởng của mình thông quả sản phẩm của mình và bạn

Cô giáo nhận xét giờ học.

Cô giáo nhận xét giờ học.

Các cô dự giờ ghi chép cẩn thận để rút kinh nghiệm cho đồng nghiệp

Các cô dự giờ ghi chép cẩn thận để rút kinh nghiệm cho đồng nghiệp.

Người viết: Lê Ngọc Huyền