TRƯỜNG MN LÁNG BIỂN TỔ CHỨC TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2020-2021

                                                                                               10/10/2020                                         TRƯỜNG MẦM NON LÁNG BIỂN TỔ CHỨC TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2020-2021

        Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020– 2021, nhằm nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn cho đội ngũ quản lý và giáo viên mầm non. Trường mầm non Láng Biển tổ chức công tác bồi dưỡng thường xuyên cho CBGVNV nhà trường.

        Tại buổi tập huấn các thành viên được bồi dưỡng các nội dung sau:

        – Chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi vào lớp Một;

       – Vai trò của dinh dưỡng và nguyên tắc chế độ dinh dưỡng hợp lý trong phòng chống dịch bệnh cho trẻ mầm non;

      – Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục mầm non;

     – Tăng cường bồi dưỡng cảm xúc tích cực cho giáo viên mầm non trong chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non;

     – Nâng cao năng lực giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động phát triển vận động cho trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương;

     – Nâng cao năng lực giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương;

     – Nâng cao năng lực giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động phát triển tình cảm xã hội phù hợp với bối cảnh địa phương;

    Buổi  tập huấn diễn ra trong không khí vui vẻ, nhiệt tình. Các học viên tích cực trao đổi, thảo luận các nội dung mà giảng viên truyền đạt.

Sau đây là một số hình ảnh về buổi tập huấn:

   BDTX tap huan BDTX