Tổ chức kiểm tra kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho giáo viên và nhân viên

Căn cứ Nghị định số 15/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của của chính phủ và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường Mầm Non Láng Biển; Ngày 21/12/2020 Ban giám hiệu tổ chức triển khai và đánh giá kiến thức chuyên đề “An toàn thực phẩm” cho giáo viên- nhân viên của trường.

CÁC CÔ LÀM BÀI TRĂC NGHIỆMTại buổi đánh giá nội dung về an toàn thực phẩm 100% giáo viên, nhân viên đều nắm được tầm quan trọng của vệ sinh an toàn thực phẩm, tác nhân gây ngộ độc thực phẩm, quy định điều kiện an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, các biện pháp phòng chống, nắm được 10 ngyên tắc vàng về an toàn thực phẩm và 5 chìa khóa vàng về an toàn thực phẩm.

Người viết: Đoàn Thị Diệu